Λογότυπο Qcontrol Quality Solutions

Εξοπλισμός Ποιοτικού Ελέγχου

Αρχική

H QCONTROL Quality Solutions είναι μια σύγχρονη εταιρεία που έχει στόχο να καλύψει ολοκληρωμένα τις ανάγκες μιας επιχείρησης σε Εξοπλισμό και Υπηρεσίες Ποιοτικού Ελέγχου & Διασφάλισης Ποιότητας.

Σκοπός μας είναι η Υποστήριξη των συνεργατών μας τόσο πριν όσο και μετά την αγορά του εξοπλισμού. Αρχικά, στόχος μας είναι να κατανοήσουμε απόλυτα τις ανάγκες του συνεργάτη μας όσον αφορά τον τεχνολογικό τομέα οπότε και να του προσφέρουμε τον πλέον κατάλληλο Οικονόμο-Τεχνικά εξοπλισμό.
Στη συνέχεια επιδιώκουμε σταθερά να διασφαλίσουμε πλήρως την τεχνικοοικονομική επένδυση του συνεργάτη μας μέσω σταθερής εκπαίδευσης, επίλυσης τεχνικών θεμάτων, αναβάθμισης του εξοπλισμού και γενικότερα οποιοδήποτε θέματος προκύψει.

Ουσιαστική απόδειξη για την Πλήρη Υποστήριξη που προσφέρουμε στους πελάτες μας αποτελεί το γεγονός ότι επιλέγουν επανειλημμένα την QCONTROL για την προμήθεια Εξοπλισμού Ποιοτικού Ελέγχου. Ενδεικτικά παραδείγματα εταιρειών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που προτιμούν σταθερά την εταιρεία μας σε θέματα Εξοπλισμού Ποιοτικού Ελέγχου είναι οι παρακάτω:

  • ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - 13 Μετρητικές Μηχανές Συντεταγμένων, Σκληρόμετρα, Οπτικά, Συσκευές NDT κ.α
  • ΒΙΟΡΑΛ - 3 Μετρητικές Μηχανές Συντεταγμένων, ΧRAY Cabinet, Φασματογράφος μάζας, Σταθερό Σκληρόμετρο κ.α
  • ΒΙC - 2 Μετρητικές Μηχανές Συντεταγμένων, Σκληρόμετρο, Συσκευές NDT κ.α
  • ΑΛΟΥΜΥΛ - Μηχανή Ελέγχου Υλικών, Φασματογράφος Μάζας κ.α
  • ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ - 12 Μηχανές Ελέγχου Υλικών, Ζυγοί, Παχύμετρα Υλικών κ.α
  • ΕΤΕΜ - 1 Μετρητική Μηχανή Συντεταγμένων, Σκληρόμετρα, Συσκευές NDT