Βιβλιοθήκη

Συλλογή από τεχνικά άρθρα, θεωρίες και παραδείγματα εφαρμογών

 • ΘΕΡΜΟΚΑΜΕΡΕΣ FLIR Open or Close

  Τεχνικά χαρακτηριστικά που πρέπει να γνωρίζετε πριν προμηθευτείτε μια κάμερα
  Δείτε έναν οδηγό για την επιλογή της κατάλληλης θερμοκάμεραςBuying Guide for Thermal Cameras

  Θερμογραφία
  Η θερμογραφία είναι μία επιστημονική μέθοδος με την οποία ανιχνεύουμε τις θερμοκρασίες που αναπτύσσονται στις επιφάνειες διαφόρων υλικών. Με τη μέθοδο αυτή προσδιορίζουμε και ερμηνεύουμε τις θερμοκρασιακές διαφορές που εμφανίζονται στα διάφορα ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα και στις κατασκευές εν γένει. Παρακάτω μπορείτε να περιηγηθείτε εικονικά σε ένα διαμέρισμα χρησιμοποιώντας μια θερμοκάμερα FLIR i-series.

  Παρακάτω σας παρουσιάζουμε κάποια τεχνικά φυλλάδια σχετικά με τις εφαρμογές της θερμογραφίας & τη χρήση των θερμοκαμερών.

   

  Οι διαφορές σην ανάλυση της εικόνας:
  Δείτε μια λεπτομερή παρουσίαση των διαφορών και των λανθασμένων απεικονήσεων βάση της ανάλυσης της θερμοκάμεραςpdf

  Επίσης κατεβάστε ένα (1) αρχείο excel ως βοήθημα επιλογής μιας θερμοκάμερας (με την κατάλληλη ανάλυση και το κατάλληλο οπτικό πεδίο) με βάση της εφαρμογής σας.
  Το αρχείο προσφέρει κάποια ενδεικτικά αποτελέσματα. Για την τελική επιλογή της θερμοκάμερας παρακαλούμε όπως συμβουλευτείτε έναν από τους μηχανικούς μας excel-logo

  Οδηγός θερμογραφίας για εφαρμογές:

  1. Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
  2. Κτηριακών επιθεωρήσεων

  Δείτε έναν πλήρη οδηγό για το πώς η θερμογραφία εφαρμόζεται με εξαιρετική επιτυχία σε εφαρμογές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως:
  - Έλεγχο ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων ανεμογεννητριών
  - Έλεγχο αποδοτικότητας και διάρκειας ζωής φωτοβολταϊκών panels

  Ακόμα ο οδηγός αποδεικνύει το πόσο χρήσιμο και πολλά υποσχόμενο εργαλείο μπορεί να αποτελέσει η θερμογραφία στα χέρια των ενεργειακών επιθεωρητών, καθώς οδηγεί στον εύκολο και άμεσο εντοπισμό:
  - Ενεργειακών απωλειών
  - Υγρασίας
  - Διαρροών υγρών ή αέρα
  - Ηλεκτρολογικών βλαβών
  - Σημείων ελλιπούς μονώσεως

  Παρακαλούμε δείτε σε μορφή PDFThermography applications

  Οδηγός Θερμογραφίας για εγαρμογές:
  Δείτε έναν πλήρη οδηγό θερμογραφίας σχετικά με τα παρακάτω θέματα:

  - Λειτουργία μιας θερμοκάμερας
  - Γιατί να χρησιμοποιηθεί θερμογραφία
  - Βιομηχανικές Εφαρμογές
  - Θερμική Φυσική
  - Εύρεση των καλύτερων Aπαιτήσεων και Ρυθμίσεων
  - Πώς Πραγματοποιούνται θερμικές Επιθεωρήσεις

  Η εταιρία FLIR είναι από τους παγκοσμίως πρωτοπόρους στην θερμογραφία και με βάση πάντα την σωστή εξυπηρέτηση των πελατών έχει εκδόσει τους παρακάτω οδηγούς.
  Οδηγός θερμογραφίας για βιομηχανικές εφαρμογές.Industrial Applications for Thermacl CamerasΕφαρμογές θερμογραφίας σε ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.Electromechanical Applications for Thermal CamerasΕπίσης από το πιο κάτω menu, "Θεωρίες & Πίνακες" μπορείτε να κατεβάστε ένα (1) αρχείο excel ως βοήθημα επιλογής μιας θερμοκάμερας βάση της εφαρμογής σας.

  Οι διαφορές στην ανάλυση της εικόνας
  Δείτε μια λεπτομερή παρουσίαση των διαφορών και των λανθασμένων απεικονήσεων βάση της ανάλυσης της θερμοκάμεραςThermal Cameras - Image resolution

  Δώδεκα πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε πριν προμηθευτείτε μια κάμερα
  Δείτε έναν οδηγό για την επιλογή της κατάλληλης θερμοκάμεραςBuying Guide for Thermal Cameras

  Θερμογραφία σε Φωτοβολταικά Συστήματα - IKAROS SOLARΑύξηση της απόδοσης των φωτοβολταϊκών πάρκων με την χρήση μιας θερμοκάμερας. Η εταιρία Ikaros Solar χρησιμοποιεί θερμοκάμερες της FLIR για την εύρεση ελαττωματικών κυψελών, παρακαλούμε δείτε το παρακάτω άρθρο σε μορφή PDFIKAROS SOLAR - Thermal Camera Case Study

 • ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΚΙΜΟ - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΧΡΗΣΗΣ Open or Close

  Η Νομοθεσία για την χρήση Αναλυτή Καυσαερίων

  Στις εγκαταστάσεις θέρμανσης επιτρεπόμενα καύσιμα πλην των καυσίμων στερεής βιομάζας, οι απώλειες θερμότητας με τα καυσαέρια, η κατ’ όγκο περιεκτικότητα των καυσαερίων σε μονοξείδιο του άνθρακα (CO) και οξείδια του αζώτου (NOx), η μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή του δείκτη αιθάλης, και η μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή της περιεκτικότητας κατ’ όγκο των καυσαερίων σε οξυγόνο (O2), ορίζονται ως εξής:

  nomothesia

  Διαβάστε την σχετική υπουργική απόφαση εδώ pdf

  Κύρια σημεία της νομοθεσίας που αφορούν το κομμάτι της μέτρησης με τους αναλυτές καυσαερίων είναι τα ακόλουθα:
  1. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων CO και NOx του ηλεκτρονικού αναλυτή θα πρέπει να εκφράζονται σε περιεκτικότητα των καυσαερίων σε οξυγόνο αναφοράς 3% (ή 10% για τη βιομάζα).

  2. Η αξιοπιστία μέτρησης των ηλεκτρονικών αναλυτών θα πρέπει υποχρεωτικά να ελέγχεται ανά έτος είτε από την αντιπροσωπεία πώλησης του αναλυτή, είτε από αρμόδια εργαστήρια διακρίβωσης. Ο ετήσιος έλεγχος θα αποδεικνύεται από τιμολόγιο ή βεβαίωση της αντιπροσωπείας ή του εργαστηρίου.

  3. Η βαθμονόμηση του ηλεκτρονικού αναλυτή θα πρέπει να γίνεται από την αντιπροσωπεία πώλησης του αναλυτή είτε από αρμόδια εργαστήρια διακρίβωσης, κατά τακτά χρονικά διαστήματα που προβλέπονται από τον κατασκευαστή του οργάνου, εκτός και αν από τον ετήσιο έλεγχο προκύπτει ανάγκη για βαθμονόμηση, νωρίτερα.

  4. Στην περίπτωση που ο ηλεκτρονικός αναλυτής διαθέτει και εκτυπωτή, στην εκτύπωση του οργάνου εκτός των μετρήσεων, θα πρέπει να αναγράφονται είτε δια μέσου του οργάνου είτε ιδιοχείρως, τα στοιχεία του συντηρητή και η ημερομηνία έκδοσης. Το απόκομμα του εκτυπωτή πρέπει να επισυνάπτεται στο φύλλο συντήρησης.

  5. Οι λέβητες των ως άνω εγκαταστάσεων πρέπει να λειτουργούν στην ωφέλιμη ονομαστική τους ισχύ ή στο πεδίο της μέγιστης και ελάχιστης ωφέλιμης ονομαστικής ισχύος τους
  εφόσον καθορίζεται πεδίο λειτουργίας από τον κατασκευαστή.

   

 • 3 ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ & ΥΓΡΑΣΙΑΣ Open or Close

  Οι μεταδότες-transmitters της KIMO αποτελούν την ιδανική λύση για 24ωρη παρακολούθηση και έλεγχο  περιβαλλοντικών παραμέτρων όπως θερμοκρασία, υγρασία, ταχύητα αέρα  κ.α.  Δείτε μια σύντομη παρουσίαση των εφαρμογών και των δυνατοτήτων που παρέχουν οι μεταδότες του οίκου Kimo Γαλλίας.pdf

 • Μετρητές Υγρασίας Υλικών SCHALLER Open or Close

  Γνωρίστε τα φορητά υγρασιόμετρα της SCHALLER Αυστρίας για έγκαιρες & αξιόπιστες μετρήσεις σε οποιοδήποτε βιομηχανικό ή μη περιβάλλον. Δείτε μια σύντομη παρουσίαση των δυνατοτήτων που παρέχουν τα υγρασιόμετρα SCHALLER Αυστρίας. pdf

 • ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ-ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ DBM610 KIMO Open or Close

  Γνωρίστε τον ολοκληρωμένο μετρητή παροχής και πίεσης αέρα DBM610 της KIMO Γαλλίας για εύκολες και αξιόπιστες μετρήσεις σε επιταβάνια κλιματιστικά και αεραγωγούς. Με μηδενικές απώλειες και δυνατότητα αλλαγής του καλύμματος, ο μετρητής DBM610 αποτελεί το απαραίτητο εργαλείο για κάθε εταιρεία που ασχολείται με τη βιομηχανική ψύξη, κλιματισμό και clean rooms.pdf

 • ΝΕΑ SUPER MINI ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ KIMO Open or Close

  Γνωρίστε τα νέα ΜΙΝΙ καταγραφικά θερμοκρασίας "κουμπιά" της σειράς ΚΤ-20 της ΚΙΜΟ Γαλλίας για αξιόπιστη μέτρηση και καταγραφή της θερμοκρασίας στο εσωτερικό των τροφίμων. Δείτε μια σύντομη παρουσίαση των καταγραφικών "κουμπιών".pdf

Προσφορές

Προσφορές σε όργανα μέτρησης, θερμοκάμερες...!

Προσφορές σε όργανα μέτρησης θερμοκάμερες κτλ.

Οι προσφορές ανανεώνονται σε τακτικά διαστήματα. Επισκέπτεστε συχνά τον ιστότοπο για να είστε ενήμεροι.

NewsLetter

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημέρωση σχετικά με τα ΝΕΑ & τις ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ της εταιρείας μας.Επικοινωνία

  +30 210 94 16 200
      +30 210 94 15 211 (fax)

  Αγαμέμνονος 51-53
      
17675, Καλλιθέα Αττικής

  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 
Design + Marketing Re:fresa, EY Web!